atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Hieracium rohacsense Kit. [🔉 hi·e·ra·ci·um *]

jastrzębiec rohacki
Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str.Hieracium s.str.jastrzębiec ryfejski (Hieracium riphaeum)jastrzębiec Rostana (Hieracium rostanii)