atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Hebe topiaria L.B. Moore

Veronica topiaria (L.B. Moore) Garn.-Jones
Hebe topiaria
26.07.2020, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Hebe topiaria

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200726.14.js - Hebe topiaria; Arboretum Wojsławice
200726-14
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #2