Marchantiophyta

wątrobowce
Hepaticae
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Bryophyta (mszaki) (mszaki)]
  
rośliny plechowate (↓nie)
  
    
plecha prosta (↓nie)
· Plecha zwykle cienka, delikatna; mało złożona - na przekroju poprzecznym z ±jednakowych komórek.
· Chwytniki tylko gładkie.
    
      
komórki plechy z jednym dużym chloroplastem; sporofit zielony, wąsko cylindryczny (rogowaty), rozszczepiający się na dwoje (↓nie)
Anthocerotophyta (glewiki)
syn. Anthoceratopsida
      
      
komórki plechy z licznymi chloroplastami; sporofit z cienkim, bezzieleniowym trzonem, kulisty, owalny LUB zagłębiony w plesze (↑nie)
      
        
c.d.n.
        
    
plecha złożona (↑nie)
· Plecha ±grubawa, dość sztywna, często podzielona na poletka; złożona - na przekroju poprzecznym widoczne komory powietrzne z nićmi asymilacyjnymi lub te nie w komorach ale ściśle przylegające.
· Chwytniki dwojakie: gładkie i języczkowe (z wewnętrznymi wyrostkami ściany komórkowej, rozmieszczone na brzusznej stronie plechy, zwykle w pęczkach).
    
      
c.d.n.
      
  
rośliny z łodyżką i liśćmi (↑nie)
  
    
c.d.n.
    
Gametofit plechowaty lub w formie ulistnionej łodyżki (dwa rzędy listków, czasem trzeci odmienny po stronie brzusznej), przytwierdzony do podłoża jednokomórkowymi chwytnikami. Listki zwykle z jednej warstwy niezróżnicowanych komórek, całobrzegie, ząbkowane, orzęsione lub podzielone na płaty. Każda komórka gametofitu z licznymi, drobnymi chloroplastami i ciałkami oleistymi (ich wielkość, barwa i liczba jest ważną cechą diagnostyczną, dostępną przyżyciowo).

Sporofit zbudowany ze stopy, bezzieleniowej sety (trzonka sporangialnego) oraz zarodni. Zarodnia kulista lub walcowata, jasnobrązowa do prawie czarnej; wewnątrz bez kolumienki, ale ze sprężycami; otwiera się eksplozywnie czterema klapami lub rozpada się. Często rozmnażają się wegetatywnie przez rozmnóżki i regenerację z fragmentów. Splątek słabo wykształcony, kilkukomórkowy.

W Polsce występuje prawie 260 gatunków wątrobowców.