atlas-roslin.pl
mszaki [360]

Marchantiophyta

wątrobowce
Hepaticae
cechy diagnostyczne w kluczu:Bryophyta (mszaki) (mszaki)kl 9913
  
↓nierośliny plechowate
  
    
↓nieplecha złożona
· Plecha ±grubawa, dość sztywna, często podzielona na poletka; złożona - na przekroju poprzecznym widoczne komory powietrzne z nićmi asymilacyjnymi lub te nie w komorach ale ściśle przylegające.
· Chwytniki dwojakie: gładkie i języczkowe (z wewnętrznymi wyrostkami ściany komórkowej, rozmieszczone na brzusznej stronie plechy, zwykle w pęczkach).
    
    
↑nie plecha prosta
· Plecha zwykle cienka, delikatna; mało złożona - na przekroju poprzecznym z ±jednakowych komórek.
· Chwytniki tylko gładkie.
    
      
↓niekomórki plechy z jednym dużym chloroplastem; sporofit zielony, wąsko cylindryczny (rogowaty), rozszczepiający się na dwoje
Anthoceros agrestis (glewik polny)
Anthocerotophyta (glewiki)
syn. Anthoceratopsida · mszaki
      
      
↑nie komórki plechy z licznymi chloroplastami; sporofit z cienkim, bezzieleniowym trzonem, kulisty, owalny LUB zagłębiony w plesze
      
        
c.d.n.
        
  
↑nie rośliny z łodyżką i liśćmi
  
    
c.d.n.
    
Gametofit plechowaty lub w formie ulistnionej łodyżki (dwa rzędy listków, czasem trzeci odmienny po stronie brzusznej), przytwierdzony do podłoża jednokomórkowymi chwytnikami. Listki zwykle z jednej warstwy niezróżnicowanych komórek, całobrzegie, ząbkowane, orzęsione lub podzielone na płaty. Każda komórka gametofitu z licznymi, drobnymi chloroplastami i ciałkami oleistymi (ich wielkość, barwa i liczba jest ważną cechą diagnostyczną, dostępną przyżyciowo).

Sporofit zbudowany ze stopy, bezzieleniowej sety (trzonka sporangialnego) oraz zarodni. Zarodnia kulista lub walcowata, jasnobrązowa do prawie czarnej; wewnątrz bez kolumienki, ale ze sprężycami; otwiera się eksplozywnie czterema klapami lub rozpada się. Często rozmnażają się wegetatywnie przez rozmnóżki i regenerację z fragmentów. Splątek słabo wykształcony, kilkukomórkowy.

W Polsce występuje prawie 260 gatunków wątrobowców.