Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske

wodnokrzywoszyj rzeczny

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.58 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.