atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Hieracium maculatum Schrank (glaucinum > lachenalii) [🔉 hi·e·ra·ci·um *]

jastrzębiec plamisty