takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium virgicaule Nägeli et A. Peter (bupleuroides - umbellatum)

jastrzębiec rozgałęziony
na stronie — występowanie