Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth.

łodyżkowiec drobnolistny