atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Hieracium calomastix A. Peter (aurantiacum - bauhinii) [🔉 hi·e·ra·ci·um *]

jastrzębiec czerwonaworozłogowy
Hieracium calomastix (jastrzębiec czerwonaworozłogowy)
07.1907, Styria, piętro subalpejskie; copyright © by Jerzy Kruk XL
Hieracium calomastix (jastrzębiec czerwonaworozłogowy)
XL
Hieracium calomastix (jastrzębiec czerwonaworozłogowy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19070700.KRAM148775.jkr - Hieracium calomastix (jastrzębiec czerwonaworozłogowy); Styria, piętro subalpejskie
070700-KRAM148775
leg. A. i F. Hayek
/Styria, piętro subalpejskie/ #3