takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium calomastix A. Peter (aurantiacum - bauhinii)

jastrzębiec czerwonaworozłogowy