antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Hieracium amplexicaule L.

jastrzębiec lepki
na stronie — występowanie