Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats.

łuskowiec śląski
na stronie — znaleziska