atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Hieracium sulphureum Döll (piloselloides - lactucella) [🔉 hi·e·ra·ci·um *]

jastrzębiec siarkowy
Pilosella (Hieracium) Pilosella (Hieracium) Pilosella (Hieracium) Pilosella (Hieraci…Pilosella (Hieracium)jastrzębiec rudy (Hieracium stoloniflorum)jastrzębiec kłaczkowaty (Hieracium suprafloccosum)