atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Hyacinthoides italica (L.) Rothm. [🔉 *o·i·des]

hiacyntowiec włoski, cebulica włoska
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hyacinthoides Hyacinthoides Hyacinthoides HyacinthoidesHyacinthoideshiacyntowiec hiszpański (Hyacinthoides hispanica)
Hyacinthoides italica (hiacyntowiec włoski)
13.05.2017, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń XL
Hyacinthoides italica (hiacyntowiec włoski)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170513.56.js - Hyacinthoides italica (hiacyntowiec włoski); OB Uniw. Wrocławskiego
170513-56
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2