atlas-roslin.pl
antropofit zadomow. we fl. PL (w czekl. 2002 inaczej lub brak) [24]

Hygrophila polysperma (Roxb.) T. Anderson

nadwódka wielonasienna

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina akwariowa pochodząca z Azji południowo-wschodniej. Znaleziona zdziczała populacja o powierzchni ok. 50m2 w intensywnym stawie rybnym koło Pątnowa. Lokalny kenofit z potencjałem ekspansywnym.