atlas-roslin.pl

Hieracium dentatum Hoppe (villosum > bifidum) [🔉 hi·e·ra·ci·um *]

jastrzębiec ząbkowany
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1980 — Tom XIV p.212 [16.14]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.745 [40]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.560 [9]
  • Tzvelev N.N., 1989 — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 p.299 [86.8]
  • Shishkin, B.K., Bobrov, E.G., Juksin, A.Ja., 1960 — Flora URSS T.30 p.394 [85.30]
  • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.384 [150.4]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.763 [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji