atlas-roslin.pl

Helleborus ×nigercors J.T. Wall [🔉 hel·le·bo·rus *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Helleborus ×nigercors
22.06.2021, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń

właściwości i zastosowanie

Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210622.110.js - Helleborus ×nigercors; Arboretum Wojsławice
210622-110
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/
/Coseh 820/ #1