atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Helleborus ×nigercors J.T. Wall [🔉 hel·le·bo·rus *]