atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Hemerocallis dumortieri C. Morren [🔉 he·me·ro·kal·lis *]

liliowiec Dumortiera
Hemerocallis Hemerocallis Hemerocallis Hemero…Hemerocallisliliowiec Thunberga (Hemerocallis thunbergii)liliowiec rdzawy (Hemerocallis fulva)
🌸🌱
Hemerocallis dumortieri (liliowiec Dumortiera)
31.05.2022, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Marek Snowarski
Hemerocallis dumortieri (liliowiec Dumortiera)
Hemerocallis dumortieri (liliowiec Dumortiera)
Hemerocallis dumortieri (liliowiec Dumortiera)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Hemerocallis dumortieri (liliowiec Dumortiera)
🌱
wysokość: do 40 cm
kwitnienie: maj

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220531.8.22 - Hemerocallis dumortieri (liliowiec Dumortiera); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220531-8
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #3