takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium calodon (Tausch) Nägeli et A. Peter (echioides - piloselloides)

jastrzębiec ciepłolubny
na stronie — występowanie

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — E–wymierający - krytycznie zagrożony