atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium scorzonerifolium Vill. (villosum > bupleuroides)

jastrzębiec wężymordolistny
Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str.Hieracium s.str.jastrzębiec elegancki (Hieracium scitulum)jastrzębiec śląski (Hieracium silesiacum)