takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium scorzonerifolium Vill. (villosum > bupleuroides)

jastrzębiec wężymordolistny
na stronie — występowanie