atlas-roslin.pl

Holcus [🔉 hol·kus]

kłosówka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nieroślina miękko owłosiona; ość prawie nie wystaje z kłoska
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ość plewki dolnej nie wystaje z kłoska lub tylko nieznacznie (0.5mm), później pod szczytem haczykowato zgięta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Holcus lanatus L. (kłosówka wełnista)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Łąki, zarośla, przydroża.
  
  
↑nie roślina poza kolankami skąpo owłosiona lub naga; ość wystaje 1.5 mm z kłoska
Holcus mollis (kłosówka miękka)
Holcus mollis (kłosówka miękka)
Holcus mollis (kłosówka miękka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ość plewki dolnej wyraźnie wystaje z kłoska, ok. 1.5 mm, nieco zgięta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Holcus mollis L. (kłosówka miękka)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Murawy, pola, lasy.