takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium macrostolonum Gus. Schneid. (pilosella > caespitosum)

jastrzębiec długorozłogowy
Hieracium cernuiforme Nägel. et A. Peter
na stronie — występowanie