atlas-roslin.pl

Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. [🔉 * sē·ri·ce·um]

namurnik jedwabisty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Homalothecium sericeum (namurnik jedwabisty)
copyright © by Jarosław Makowski XL
Homalothecium sericeum (namurnik jedwabisty)
XL
Homalothecium sericeum (namurnik jedwabisty)
Homalothecium sericeum (namurnik jedwabisty)
Homalothecium sericeum (namurnik jedwabisty)
Homalothecium sericeum (namurnik jedwabisty)
XL
Homalothecium sericeum (namurnik jedwabisty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Homalothecium (namurnik)kl 10195

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.77.jmak - Homalothecium sericeum (namurnik jedwabisty)
77
leg. Jarosław Makowski #10

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Homalothecium sericeum [🔉 * sē·ri·ce·um](pl) namurnik jedwabisty
sēriceus, -a, -um; sericatus (lat., adj.)
1) jedwabny; 2) pochodzący do Serów (w starożytności tak określano lud z północnych Chin, początku szlaku jedwabnego); sericatus - okryty jedwabiem; także w wyrazach złożonych jak seric-anthus "jedwabistokwiatowy", serico-neura "o jedwabistych nerwach"