atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24][491]
· -, - [234]

Hydrocotyle ranunculoides L. [🔉 *o·i·des]

wąkrotka jaskrowata

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Hydrocotyle ranunculoides (wąkrotka jaskrowata)
Bylina wodna i bagienna. Dotąd nie stwierdzona w Polsce.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- - inwazyjny potencjalnie, nie notowany w Polsce ale jest na ministerialnej liście inwazyjnych lub jest zadomowiony w krajach sąsiednich; -; pochodzenie: Ameryka Północna, Środkowa i Południowa [czas przybycia na teren Polski: -]
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3150 (potencjalnie) — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion
· 3270 (potencjalnie) — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.