atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Heuchera parvifolia Nutt.

żurawka drobnolistna
Heuchera parvifolia Nutt. var. nivalis (Rosend., Butters & Lakela) Á. Löve, D. Löve & B.M. Kapoor