atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Sorbus minima (Ley) Hedl. [🔉 sor·bus *]

jarząb mniejszy
Hedlundia minima (Ley) Sennikov et Kurtto