takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium suprafloccosum (Nägeli et A. Peter) Zahn (kalksburgense - lactucella)

jastrzębiec kłaczkowaty