takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz

ponikło skąpokwiatowe
Eleocharis pauciflora (Lightf.) Link · Heleocharis pauciflora (Lightf.) Link · Scirpus pauciflorus Lightf.
na stronie — występowanie · znaleziska
Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe)
16.05.2009, Antoniów k/Dąbrowy Górniczej; copyright © by Jerzy Kruk
Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe)
Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe)
Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe)
Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe)
Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe)

występowanie

Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090516.1.jkr - Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe); Antoniów k/Dąbrowy Górniczej
jkr.090516-1
leg. Jerzy Kruk
/Antoniów k/Dąbrowy Górniczej/ #5
znalezisko 20120719.2.jkr - Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe); polana Stoły (Tatry)
jkr.120719-2
leg. Jerzy Kruk
/polana Stoły (Tatry)/ #2