atlas-roslin.pl

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz [🔉 e·le·o·cha·ris *]

ponikło skąpokwiatowe
Eleocharis pauciflora (Lightf.) Link [🔉 e·le·o·cha·ris *] · Heleocharis pauciflora (Lightf.) Link · Scirpus pauciflorus Lightf. [🔉 scir·pus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Eleocharis Eleocharis Eleocharis EleocharisEleocharisponikło maleńkie (Eleocharis parvula)ponikło jednoprzysadkowe (Eleocharis uniglumis)
Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe)
16.05.2009, Antoniów k/Dąbrowy Górniczej; copyright © by Jerzy Kruk
Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe)
Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe)
Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe)
Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe)
Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe)
cechy diagnostyczne w kluczu:Eleocharis (ponikło)kl 6496

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090516.1.jkr - Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe); Antoniów k/Dąbrowy Górniczej
090516-1
leg. Jerzy Kruk
/Antoniów k/Dąbrowy Górniczej/ #5
znalezisko 20120719.2.jkr - Eleocharis quinqueflora (ponikło skąpokwiatowe); polana Stoły (Tatry)
120719-2
leg. Jerzy Kruk
/polana Stoły (Tatry)/ #2