takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium schmidtii Tausch

jastrzębiec blady
Hieracium pallidum Biv.
na stronie — występowanie