atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium schmidtii Tausch

jastrzębiec blady
Hieracium pallidum Biv.
Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str.Hieracium s.str.jastrzębiec skalnicowaty (Hieracium saxifragum)jastrzębiec elegancki (Hieracium scitulum)