atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Hieracium schmidtii Tausch [🔉 hi·e·ra·ci·um *]

jastrzębiec blady
Hieracium pallidum Biv.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str. Hieracium s.str.Hieracium s.str.jastrzębiec skalnicowaty (Hieracium saxifragum)jastrzębiec elegancki (Hieracium scitulum)