takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hesperis matronalis L. ssp. candida (Kit.) Hegi et em. Schmid

wieczornik damski biały
Hesperis candida Kit. · Hesperis matronalis L. ssp. candida (Kit. ex Schultzer, Kanitz et Knapp) Hegi et em. Schmid
na stronie — występowanie · znaleziska