atlas-roslin.pl

Hibiscus [🔉 hi·bis·kus]

ketmia, hibiskus
Malvaceae Malvaceae Malvaceae MalvaceaeMalvaceaeanoda trójkątna (Anoda triangularis)kitajbela winoroślowata (Kitaibelia vitifolia)