atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Hedera algeriensis Rantonnet ex C. Morren

bluszcz algierski
Hedera Hedera Hedera Hederabluszcz azorski (Hedera azorica)bluszcz marokański (Hedera maroccana)
🌸🌱