antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Herniaria hirsuta L.

połonicznik kosmaty
Herniaria hirsuta (połonicznik kosmaty)
21.09.2009, Bużyska, gm. Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Herniaria hirsuta (połonicznik kosmaty)

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna lub wieloletnia. Łodyga płożąca się, rozgałęziona, owłosiona ±prostopadle odstającymi włoskami.

space

Pręcików pięć. Działki owłosione prostymi włoskami.

space

Kwitnienie lipiec-wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Piaszczyste pola ale dość żyzne, przydroża itp. stanowiska ruderalne.

Bylina.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych