atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Helleborus vesicarius Aucher ex Boiss. [🔉 hel·le·bo·rus *]

Helleborus Helleborus Helleborus HelleborusHelleborusHelleborus cyclophyllusHelleborus bocconei ssp. bocconei
Helleborus vesicarius
02.2017, OB Kew (Wlk. Brytania); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Helleborus vesicarius

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170200.5.pk - Helleborus vesicarius; OB Kew (Wlk. Brytania)
170200-5
leg. Paweł Kalinowski
/OB Kew (Wlk. Brytania)/ #2