Hennediella heimii (Hedw.) R.H.Zander

zrosłowieczek solniskowy