atlas-roslin.pl
Div. Bryophyta (mszaki) » Div. Bryophyta » Cl. Bryopsida » Ord. Hedwigiales » Fam. Hedwigiaceae »

Hedwigia

hedwigia
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈