takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Hieracium crassipedipilum (Pawl. et Zahn) Chrtek f.