atlas-roslin.pl

Hieracium bupleuroides C.C. Gmel. [🔉 *o·i·des]

jastrzębiec przewiertniowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty)
Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty)
Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty)
Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty)
Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty)
Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty)
Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty)
Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty)
Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty)
Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty)
Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Hieracium bupleuroides (jastrzębiec przewiertniowaty)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1980 — Tom XIV p.204 [16.14]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.746 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.558 [9]
 • Tzvelev N.N., 1989 — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 p.300 [86.8]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.576 [11]
 • Shishkin, B.K., Bobrov, E.G., Juksin, A.Ja., 1960 — Flora URSS T.30 p.395 [85.30]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.400 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.760 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji