atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sorbus thuringiaca (Nyman) Fritsch

jarząb turyngski
Hedlundia thuringiaca (Nyman) Sennikov et Kurtto