takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium alpicola Schleich.

jastrzębiec bródkowaty