takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium flagellariforme Gus. Schneid. (flagellare - lactucella)

jastrzębiec rozłogowaty
na stronie — występowanie