atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Huynhia pulchra (Willd. ex Roem. et Schult.) Greuter et Burdet

Arnebia pulchra (Willd. ex Roem. et Schult.) Edm.