takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium longiscapum Boiss. et Kotschy (caespitosum - lactucella)

jastrzębiec długołodygowy
Hieracium spathophyllum A. Peter
na stronie — występowanie