atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Hebe imbricata Cockayne et Allan

hebe dachówkowata
Hebe Hebe Hebe HebeHebehebe mięsista (Hebe carnosula)hebe tłustolistna (Hebe pinguifolia)
🌸🌱
Hebe imbricata (hebe dachówkowata)
31.10.2010 copyright © by Jacek Soboń
Hebe imbricata (hebe dachówkowata)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa