atlas-roslin.pl
Div. Bryophyta (mszaki) » Div. Bryophyta » Cl. Bryopsida » Ord. Hookeriales » Fam. Hookeriaceae »

Hookeria lucens (Hedw.) Sm.

płaskolist lśniący
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈