atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » COM » Ord.Malpighiales » Salicaceae-Euphorbiaceae » euphorbioids » Fam.Linaceae » Linum »

Linum austriacum L. [🔉 li·num *]

len austriacki
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Linum Linum Linum LinumLinumlen złocisty (Linum flavum)len zwyczajny (Linum usitatissimum)
Linum austriacum (len austriacki)
04.06.2008, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Jacek Soboń
Linum austriacum (len austriacki)
Linum austriacum (len austriacki)
Linum austriacum (len austriacki)
Linum austriacum (len austriacki)
Linum austriacum (len austriacki)
Linum austriacum (len austriacki)
Linum austriacum (len austriacki)
Linum austriacum (len austriacki)
cechy diagnostyczne w kluczu:Linum (len)kl 4857

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.251 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Linum austriacum (len austriacki)
Bylina o zasięgu pontyjsko-pannońskim. U nas kenofit, zawleczony w drugiej połowie XIX w. m.in. przy budowie obwałowań Twierdzy Przemyśl.

Rośnie na murawach kserotermicznych, poboczach dróg i suchych łąkach.Bylina o zasięgu pontyjsko-pannońskim. U nas kenofit, zawleczony w drugiej połowie XIX w. m.in. przy budowie obwałowań Twierdzy Przemyśl.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(ii) % osobników generatywnych w każdej subpopulacji 95-100%.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa zachodnia i środkowa [czas przybycia na teren Polski: XIXw.?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym