atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.365)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Melampyrum cristatum L.

pszeniec grzebieniasty
Melampyrum Melampyrum Melampyrum MelampyrumMelampyrum🔑pszeniec brodaty (Melampyrum barbatum)pszeniec polski (Melampyrum polonicum)
Melampyrum cristatum (pszeniec grzebieniasty)
23.06.2009, Warszawa; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Melampyrum cristatum (pszeniec grzebieniasty)
Melampyrum cristatum (pszeniec grzebieniasty)
Melampyrum cristatum (pszeniec grzebieniasty)
Melampyrum cristatum (pszeniec grzebieniasty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Melampyrum (pszeniec)kl 5482

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.365 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Melampyrum cristatum (pszeniec grzebieniasty)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — EX – wymarły lub zaginiony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

  
↓niełodyga zwykle z 5 – 7 międzywęźlami, przeważnie dłuższymi od przynależnego liścia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Gałązki boczne zwykle płonne lub tylko 1 – 2 pary gałązek z kwiatami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
  ssp. solstitiale (Ronn.) Ronn. ≡ var. solstatile (Ronn.) Maly
  
  
↑nie łodyga zwykle z ponad 7 międzywęźlami, przeważnie krótszymi od przynależnego liścia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Gałązek bocznych z kwiatami zwykle więcej niż dwie pary.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
  var. cristatum ≡ M. ronnigeri Poeverl. &equvi; ssp. ronnigeri (Poeverl.) Ronn. ≡ var. r. (Poeverl.) P.B.

Skrajne, mniej rosłe, formy ujmowane są często jako ssp. ronnigeri.