Orobanche hederae Duby

zaraza bluszczowa
Orobanche hederae (zaraza bluszczowa)
28.04.2009, Hiszpania, ogród palmowy Elx; copyright © by Renata Piwowarczyk
Orobanche hederae (zaraza bluszczowa)
Orobanche hederae (zaraza bluszczowa)

cechy diagnostyczne w kluczu

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.285 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.

występowanie

Bylina, pasożyt.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa środkowa i południowa, Azja [czas przybycia na teren Polski: XIX/XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych