chronione wątrobowce

wątrobowce podlegające ochronie ścisłej

objaśnienie skrótów