Chronione trawy i turzyce

po nazwie podany jest nr załącznika (listy) i pozycja w załączniku plus ewentualna informacja o szczególnych statusach ochrony; pełnym tekstem informacje te są podana na stronie gatunku
Festuca amethystina (kostrzewa ametystowa)
1.350 ścisła2004
Festuca pallens (kostrzewa blada)
1.351(1)(3) ścisła2014
Stipa joannis (ostnica Jana)
1.352(1) ścisła1983
Stipa borysthenica (ostnica piaskowa)
1.353(1) ścisła1983
Stipa pulcherrima (ostnica powabna)
1.354(1) ścisła1983
Stipa capillata (ostnica włosowata)
1.355(1) ścisła1946
Melica transsilvanica (perłówka siedmiogrodzka)
1.356 ścisła2004
Poa granitica (wiechlina granitowa)
1.357 ścisła2001
Coleanthus subtilis (koleantus delikatny)
1.349(1)(2)(3) ścisła2004
Hierochloe australis (turówka leśna)
2.255 częściowa1995
Hierochloe odorata (turówka wonna)
2.256 częściowa1957
Sesleria uliginosa (sesleria błotna)
2.254 częściowa2014
Dichostylis micheliana (dichostylis Michela)
1.367 ścisła2014
Cyperus flavescens (cibora żółta)
1.368(3) ścisła2014
Cladium mariscus (kłoć wiechowata)
1.369(3) ścisła2004
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
2.239 częściowa2014
Schoenus nigricans (marzyca czarniawa)
1.370 ścisła2004
Schoenus ferrugineus (marzyca ruda)
1.371 ścisła2004
Schoenoplectus mucronatus (oczeret sztyletowaty)
1.372 ścisła2014
Eleocharis parvula (ponikło maleńkie)
1.374 ścisła2014
Eleocharis carniolica (ponikło kraińskie)
1.373(2)(3) ścisła2004
Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)
1.375 ścisła2004
Rhynchospora fusca (przygiełka brunatna)
1.376 ścisła2004
Triglochin maritimum (świbka morska)
2.252 częściowa2014
Carex arenaria (turzyca piaskowa)
2.265 częściowa1995
Carex buxbaumii agg. (turzyca Buxbauma agg.)
1.377 ścisła2014
Carex dioica (turzyca dwupienna)
2.261 częściowa2014
Carex davalliana (turzyca Davalla)
1.378(1) ścisła2004
Carex globularis (turzyca kulista)
2.262 częściowa2014
Carex ligerica (turzyca loarska)
2.263 częściowa2014
Carex supina (turzyca delikatna)
1.379 ścisła2004
Carex michelii (turzyca Michela)
2.264 częściowa2014
Carex magellanica ssp. irrigua (turzyca patagońska)
1.380 ścisła2004
Carex pulicaris (turzyca pchla)
1.381(1) ścisła2004
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
1.382 ścisła2004
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
1.383 ścisła2004
Carex heleonastes (turzyca torfowa)
1.384(3) ścisła2014
Carex loliacea (turzyca życicowa)
1.385 ścisła2004
Carex pseudo-brizoides (turzyca Reichenbacha)
2.266 częściowa2014
Carex secalina (turzyca żytowata)
1.386(1) ścisła2004
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
2.267 częściowa2004
Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)
2.268 częściowa2004
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
1.387 ścisła2004