Chronione paprotniki, widłaki i skrzypy

po nazwie podany jest nr załącznika (listy) i pozycja w załączniku plus ewentualna informacja o szczególnych statusach ochrony; pełnym tekstem informacja ta jest podana na stronie gatunku
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)
1.174(3) częściowa2012
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
1.132(3) ścisła1983
Isoetes lacustris (poryblin jeziorny)
1.131(3) ścisła1983
Diphasiastrum alpinum (widlicz alpejski)
1.135(3) ścisła1946
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
2.175 częściowa1946
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
1.136 ścisła1946
Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)
1.137 ścisła1946
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)
1.138 ścisła1946
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
2.177 częściowa1946
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
2.176 częściowa1946
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
1.139(3) ścisła1946
Huperzia selago (wroniec widlasty)
2.178 częściowa1946
Botrychium simplex (podejźrzon pojedynczy)
1.128(1)(2)(3) ścisła2001
Botrychium lunaria (podejźrzon księżycowy)
1.126(1) ścisła2004
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
1.127(1) ścisła2001
Botrychium multifidum (podejźrzon rutolistny)
1.129(1) ścisła2001
Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski)
1.130(1)(3) ścisła2004
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
1.125(1) ścisła2004
Osmunda regalis (długosz królewski)
1.119(3) ścisła1946
Blechnum spicant (podrzeń żebrowiec)
2.173 częściowa1983
Polystichum aculeatum (paprotnik kolczysty)
1.123 ścisła2004
Polystichum lonchitis (paprotnik ostry)
1.124 ścisła2004
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)
1.122 ścisła2004
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
2.179 częściowa1946
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
1.140(1)(3) ścisła2004
Phyllitis scolopendrium (języcznik zwyczajny)
1.141 ścisła1957
Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)
1.144(3) ścisła2004
Asplenium adulterinum (zanokcica serpentynowa)
1.142(2)(3) ścisła2004
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
1.143(3) ścisła2004
Cryptogramma crispa (zmienka górska)
1.145(3) ścisła2004
Trichomanes speciosum (włosocień delikatny)
1.133(2)(3) ścisła2004
Salvinia natans (salwinia pływająca)
1.134 ścisła1983
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
1.121(1)(2)(3) ścisła2004
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
1.120(1)(3) ścisła2004