atlas-roslin.pl

chronione paprotniki, widłaki i skrzypy

paprocie (Polypodiopsida) · widłakowce (Lycopodiales) · skrzypowate (Equisetaceae)
objaśnienie skrótów

po nazwie podany jest nr załącznika (listy) i pozycja w załączniku plus ewentualna informacja o szczególnych statusach ochrony; pełnym tekstem informacja ta jest podana na stronie gatunku