takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.272); b/wył. gosp. (§8.1)

Utricularia stygia G.Thor

Utricularia stygia
Czechy; copyright © by Lubomír Adamec XL
Utricularia stygia
Utricularia stygia
XL
Utricularia stygia
Utricularia stygia
Utricularia stygia
Utricularia stygia
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Utricularia (pływacz)kl 9166

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.272 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Utricularia stygia
XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.2.lbad - Utricularia stygia; Czechy
2
leg. Lubomír Adamec
/Czechy/ #8