takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.272); b/wył. gosp. (§8.1)

Utricularia stygia G.Thor

na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.272 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.